Unieważnienie małżeństwa na gruncie prawa polskiego może nastąpić tylko w określonych sytuacjach. Jest to jedna z możliwych przyczyn ustania małżeństwa – pozostałymi z nich są orzeczenie rozwodu, śmierć